Egyetemi tárgyak anyagai


Ezeknek a választható tárgyaknak az oktatásában veszek részt. A tantárgyak általam oktatott részeinek anyaga található itt.

Internet és mobil rendszerek üzemeltetése

Helymeghatározó és navigációs szolgálatok és alkalmazások

XML technológiák